Případové studie

Obchodní centrum Letňany

Obchodní centrum Letňany

Počet návštěvníků v obchodním centru? Trasa, kudy nejčastěji chodí zákazníci v obchodě, nebo určení inzertních ploch, které nejdéle sledují. To vše lze získat ze záznamu kamerových systémů. CertiConVis dokáže v rámci svých funkcí definovat mnoho situací, ze kterých lze získávat velmi cenná data pro marketingové účely a statistiky. Jak využívají náš v systém OC Letňany?

Aplikované funkce systému

 • Počítání osob
 • Bezpečnost na pracovišti
 • Pohyb vozidel a zaměstnanců
 • Požadavek zákazníka

  Studie popisuje nasazení analytického software CertiConVis pro online monitoring pohybu zákazníků po areálu obchodního centra OC Letňany. Primárním cílem bylo započítání každého jednotlivého zákazníka vstupujícího do areálu a promítnutí výsledků do komplexních reportů pro majitele OC. Na počátku spolupráce byla myšlenka náhrady stávajícího systému, který viditelně neposkytoval kvalifikované a relevantní výsledky. Dlouhodobým cílem je vytvořit v OC novodobý a technologicky vyspělý kamerový a dohledový systém, který pomůže se zajištěním bezpečnosti OC, ale také poskytne důležitá data o nákupním chování zákazníků.

  Naše řešení

  Nejdříve bylo nutné najít vhodné umístění pro kamery. Jejich správné umístění je v mnoha ohledech zcela zásadní a naši experti dokáží přesně určit nejen místo, ale i pozorovací úhel. Následovala samotná instalace systému CertiConVis. Neméně důležitou součástí dodávky byla úprava samotných výpočetních algoritmů tak, aby byly schopné eliminovat okolní vlivy jako odrazy osob ve skleněných dveřích, duplicitní detekce a započítání osob v případě vzniklých překryvů osob a v konečném důsledku úpravu vyžadoval i samotný prvek, jež zajišťuje správné počítání veškerých detekovaných objektů. 

  Studie popisuje nasazení analytického software CertiConVis pro online monitoring pohybu zákazníků po areálu obchodního centra OC Letňany.

  Výsledek implementace

  Výsledkem naší práce je v současnosti 95% úspěšnost softwaru CertiConVis co do započtených objektů v porovnání s manuálním počítáním operátorů obchodního centra. Vzhledem k porovnání s původním systémem a nebo jinými běžnými řešeními, jako jsou například senzory, je naměřený výsledek považován za vynikající.

  Systém CertiConVis pomůže zjistit majitelům obchodních center

  • přesný počet návštěvníků centra a informace o jejich pohybu,
  • porovnání návštěvnosti jednotlivých prodejen,
  • data pro určení výše nájemného dle přesných statistik návštěvnosti a pohybu zákazníků,
  • data o místech s nejvyšší frekvencí výskytu zákazníků,
  • přesná data pro nabídku reklamních ploch inzerentům.