Vyvíjíme technologie budoucnosti

Efektivita, inovace, výzkum, data

CertiConVis: budoucnost počítačového vidění

CertiConVis (zkráceně CCV) je software určený pro analýzu obrazu z kamer nebo videa. V rámci několikaletého vývoje se pod rukama našich odborníků postupně zformoval špičkový produkt, který v současné době zefektivňuje procesy v mnoha segmentech.

Nadefinujte si objekty a jejich chování, které chcete pomocí kamerových systémů sledovat a nechte systém pracovat zcela samostatně. Jakmile ve sledované scéně nastane předem nadefinovaná situace, například odbočení vozidla do protisměru, nebo nepovolený vstup osoby do zakázané zóny, CertiConVis na situaci zcela automaticky upozorní.

Definovat lze objekty a jejich chování, zóny vstupu, směry pohybu apod. Analýza může probíhat jak v reálném čase, tak i z nahraného videa. V tomto případě pak systém CertiConVis automaticky zobrazí zpětně veškeré uživatelem definované momenty v průběhu vybraného časového období. Zde se jedná o tzv. forenzní analýzu.

Výhodou automatického zaznamenávání situací je téměř nulová chybovost a časová nenáročnost. Není potřeba sledovat hodiny záznamu a „manuálně“ detekovat požadované situace.

CertiConVis posouvá využití kamerových systémů po celém světě na zcela novou úroveň. Nadefinujte si ve sledované scéně objekty a jejich chování a nechte systém pracovat za vás.

Funkce systému CertiConVis

Vaše kamery naučíme automaticky detekovat

a mnoho dalších situací.